Aiseesoft Blu-ray Player 6.6.12.0

Aiseesoft Blu-ray Player 6.6.12.0

Aiseesoft Studio – 34,9MB – Shareware –

Aiseesoft Blu-ray Player is one easy-to-use player for PC. It can help users enjoy any Blu-ray movie with outstanding and perfect video quality at home. This amazing player can not only play Blu-ray Disc, but also support Blu-ray folder and ISO image files. This Blu-ray Player is reliable and expert in playing Blu-ray discs released in different regions and dates trough simple clicks of mouse.

Aiseesoft Blu-ray Player is also capable of playing popular video files. Users can enjoy videos in HD video, AVCHD video, MTS, M2TS, MXF, TS, TRP, MKV, MPEG, FLV, WMV, and MP4, etc. formats.

Tổng quan

Aiseesoft Blu-ray Player là một Shareware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi Aiseesoft Studio.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Aiseesoft Blu-ray Player là 6.6.12.0, phát hành vào ngày 13/02/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 06/09/2012. Phiên bản phổ biến nhất là 6.6.12.0, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

Aiseesoft Blu-ray Player đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 34,9MB.

Aiseesoft Blu-ray Player Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Aiseesoft Blu-ray Player!

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Aiseesoft Blu-ray Player cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
MyCommerce
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại